Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen 2016/679 Behandling av personuppgifter

EU-advokatbyrå Zoran Zubovic är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter beträffande kontaktpersoner byrån erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Det föreligger inte någon skyldighet att lämna personuppgifter till EU-advokat Zoran Zubovic, men utan att det sker kan EU-advokat inte åta sig ett uppdrag först och främst för att han inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vilka personuppgifter behandlas av EU-advokatbyrå Zoran Zubovic?

Vilka personuppgifter som behandlas beror på typ av uppdraget och vilken roll du i egenskap av klient har till dess uppdrag. Behandling av nedan angivna personuppgifter är vanligt förekommande inom ramen för de flesta uppdrag. Samtliga uppgifter behandlas dock inte för samtliga registrerade.

Namn, Titel, E-postadress, Telefonnummer, Arbetsgivare, Adress, Personnummer, Kontonummer

Varför behandlar EU-advokatbyrån er personuppgifter?

Klientuppdrag
Uppgifterna behandlas för att Byrån ska kunna fullgöra sitt uppdrag, möjliggöra korrespondens med motparter och andra personer med anknytning till uppdraget, i övrigt administrera uppdraget samt uppfylla krav enligt tillämplig ovannämnda EU-förordningen och inom ramen för advokatverksamhet av både Kroatiens advokatsamfund (Kodeks odvjetničke etike Hrvatske odvjetničke komore) och Sveriges advokatsamfund (Regler för advokatverksamhet).

Klagomål
Har ni klagomål avseende EU-advokatbyråns behandling av era personuppgifter, har ni rätt att inge sådant klagomål till behörig myndighet. I Sverige klagomålet skickas till Integritetsskyddmyndigheten (IMY) och i Republiken Kroatien är det Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP).