Hoppa till huvudinnehåll

Zubovic EU-advokat AB

Zoran Zubovic är ledamot av Kroatiens advokatsamfund samt registrerad medlem hos Sveriges advokatsamfund.
Placeholder

Om EU-advokatbyrån

Den kroatiska advokatbyrån grundades och började med arbete 2010 i Republiken Kroatien där den fortfarande är verksam och har sitt säte. 

Verksamheten drivs av Odvjetnik / EU-advokat Zoran Zubovic. Sedan 2018 drivs byrån i Sverige och erbjuder inhemska och gränsöverskridande juridiska tjänster och juridisk rådgivning från kontoret i Lund och Malmö i Skåne. 

Några av våra rättsområden

Med en advokat vid sin sida vet man att man får bästa möjliga representation. Som klient är det dock viktigt att man anlitar en advokat som är specialiserad inom det område det rör sig om. Vi hjälper dig att få rätt juridisk representation.

Avtalsrätt

Advokatbyrån ägnar särskild uppmärksamhet åt avtalsrätt avseende förvärv av fastigheter i Kroatien.

Internationell verkställighet

OEU-advokaten företräder klienter både juridiska samt fysiska personer inom gränsöverskridande indrivning av en skuld antigen utifrån en obetald faktura eller en verkställbar dom.

Skadeståndsrätt

Advokaten företräder i skadeståndsärenden, framförallt gränsöverskridande skadeståndsansökningar där antigen ett svenskt eller ett kroatiskt registrerat fordon var inblandat.

Europeisk arvsrätt

EU-förordning nr. 650/2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg föreskriver arvsrättsliga frågor både lagmässiga och testamentariska.

Europeisk avtalsrätt

EU-Advokatbyrån företräder såväl svenska som kroatiska juridiska personer i samtliga gränsöverskridande rättsliga frågor har uppstått eller kan uppstå utifrån ett avtalsförhållande mellan dem som är verksamma i båda två EU medlemsstater (Sverige och Kroatien).

Fysiska och rådighetsfel på fastigheter

En fastighet kan ibland vara behäftad med ett fel. Advokatbyrån bistår klienter inom fysiska och rådighetsfel vid förvärv av fastigheten.